Dış Gebelik Nasıl Belirti Verir

Dış gebelik sperm ile döllenmiş olan yumurtanın, rahim dışında bir dokuya yerleşerek, burada gelişmesidir. Meydana gelen hamileliklerin her yüz tanesinden bir veya ikisi dış gebelik olarak oluşmaktadır. Bu durum erken gebelik döneminde görülen yaşamsal tehlike oluşturabilecek bir durumdur.Dış gebelik meydana geldiğinde, embriyo kaybedilmekte ve annenin hayatı tehlikeye girmektedir. Erken tanı ve tedavi ile annenin hayatı kurtulmakta ve tüplerde en az hasar ile tedavi gerçekleştirilmektedir. Dış gebelik nasıl belirti verir? Genellikle karnın alt bölgesinde ağrı, kasık bölgesinde tek taraflı ağrı, lekelenme şeklinde vajinal kanama, göğüslerde hassasiyet oluşumu ve bulantı şikayetleri görülebilir. Eğer karnın içinde kanama başladıysa, bu belirtilere alt karın bölümünde şiddetli ve bazı hallerde omuzlara vuran ağrıyla seyreden tansiyon düşmesi ve baygınlık görülebilir. Dış gebelik düşük, akut apandisit, bağırsak hastalıkları ve over torsiyonu gibi rahatsızlıklarla karıştırılabilir. Dış gebeliğin tanısı nasıl yapılır? Teşhisin yapılabilmesi için, öncelikle gebelik testi yapılmalıdır. Bunun için idrar testinden ziyade serumda yapılan gebelik testleri tercih edilmelidir. Serumda yapılan gebelik testlerinde beta HCG 1500-2000 değerinin üstünde iken ultrasonografide gebeliğin rahim içinde görülememesi dış gebeliği düşündürür.

İç kanamaya neden olan bir durum varsa, kanamanın şiddetini belirlemek için tam kan sayımı yapılmalıdır. Yapılan ultrasonografik incelemede gebelik kesesinin hangi bölgeye yerleştiği ve karında kanama olup olmadığı da tespit edilecektir. Ultrason ile tespit edilen dış gebeliklerin çoğunluğu tüplerde yerleşmiş olarak görülür. Bu durum gebelik ringi yani gebelik halkası olarak izlenir. Bu tarz dış gebeliklere tubal gebelik denmektedir. Yırtılmış olarak izlenen durumlarda, batın içerisinde kan bulunmaktadır. Hızlı ilerleyen durumlara bağlı gelişen iç kanamalar annenin hayatını riske atacağından, teşhisin hızlı yapılarak, tedaviye geçilmesi gerekir. Dış gebeliğin tespiti sonrasında, rahim içi değişikliklerin saptanması amacıyla kürtaj uygulanarak, rahim içinden alınan materyal patolojide incelemeye alınır. Gebelik rahimde gerçekleşmese bile rahim içerisinde kalınlaşma meydana gelmiştir. Kanama bu yüzden meydana gelmiş olabilir. Kürtajdan sonra kanamanın kesilmesi sağlanır. Dış gebeliğin tedavisi nasıl yapılır? Çoğunlukla cerrahi tedavi gerektirir. Dış gebeliğin yerleşim yerine ,operasyonun yapıldığı esnadaki duruma,hastanın ileriki dönemdeki gebelik beklentisine göre cerrahi planlanır. Kendiliğinden gerileyen ve takip sonucunda operasyon gerektirmeyen vakalar da olabilir. Medikal tedavi ile erken yakalanan diş gebelik vakalarında yüz güldürücü sonuçlar alabilmekteyiz. Özellikle methoxate ile tedavi hcg değerlerinin 10000 geçmediği dış gebelik vakalarında çok yüz güldürücüdür.

Dış gebeliklerin yüzde 98’i tüplere yerleşiyor. Bunun dışında yumurtalık, karın zarı ve karın içindeki diğer organlarda da dış gebelik gelişebiliyor. Her 100 gebeliğe karşı bir dış gebelik oluştuğunu söyleyen Dr. Cem Öncüloğlu, dış gebelik geçiren bir kadının tekrar dış gebelik geçirme riskinin yüzde 10-15 civarında olduğunu belirtiyor. Dış gebelik erken dönemde hekime başvurulmamışsa belli bir süre fark edilemeyebilir. Bu durumda genellikle kirli kahverengi bir kanama olur. Kanama süresi ve miktarı normal adet gününden farklılık gösterir. Kanama ile beraber ya da kanama olmadan kasık ağrısı da ortaya çıkabilir. Ağrı çoğunlukla dış gebeliğin yerleştiği bölgede görülür. Anormal kanama meydana gelmesi. Tüp duvarına yerleşen dış gebelik, zamanla büyüyerek tüpü yırtarak iç kanamaya neden olur. Bu iç kanama zamanında farkedilmez ve müdahale edilmezse anne ölümüne dahi neden olablir. Dış gebeliğin mutlaka dikkate alınması gerekiyor. ABD’de 90’lı yıllarda dış gebeliğe bağlı ölümlerin, anne ölümlerinin en sık nedenlerinden biri olduğu saptanmıştır. Üreme çağındaki bir kadında ani gelişen karın ağrısı nedeni olarak dış gebelik mutlaka akılda tutulmalıdır. Son yıllarda ultrasonografinin jinekoloji pratiğinde giderek artan oranda kullanılması dış gebeliğin erken tanısını ve tedavisini kolaylaştırmıştır.

Ayırıcı tanıda kadın üst genital sistemi enfeksiyonları, yumurtalık kistlerine bağlı acil durumlar ve karın içi diğer acil patolojiler (apandisit, akut idrar yolu hastalığı gibi ) düşünülmelidir. Anne adayının üst genital sistem enfeksiyonu geçirmesi. Rahim ve tüplerde enfeksiyon olması. Tüplerde doğuştan gelen iç yapı bozukluğu bulunması. Erken tanı konulduğu zaman annenin üreme kapasitesinin ciddi zarar görmesini engelleyebilmek mümkün. Daha da önemlisi dış gebeliğin neden olacağı iç kanamaya bağlı anne ölümlerini engellemek mümkündür. Günümüzde erken tanı, sonografi ve kanda gebelik testinin (Beta HCG testi) yaygınlaşması sayesinde daha fazla artmıştır. Bazen tanı konulamayan durumlarda rahim içinden örnek alınması gerekebilir. Dış gebelikte erken tanı koyarsanız cerrahi yöntemlere gerek kalmadan medikal yöntemlerle de tedavi edebilirsiniz. Türkiye’de 2004 yılında nüfusa göre dış gebelik görülme sıklığı yüzde 0,02’dir. Her gebenin ilk kontrolünde gebelik kesesinin rahim içinde olup olmadığı kontrol edilir. Eğer gebelik, rahim içinde görülmezse kanda BetaHCG testi ile gebelik yakın izleme alınır. BetaHCG değeri 1000-2000 mIU/ml aralığında ise gebelik kesesinin transvaginal sonografi ile rahim içinde görülmesi gereklidir.

İki günde bir yapılan BetaHCG testlerinde, değerlerde yüzde 65’den fazla yükselme görülmemesi dış gebelik lehine yorumlanır. Bazen dış gebelik ile rahim içi gebelik birlikte görülebilir. Bu duruma heterotropik gebelik denir. Görülme sıklığı 3000-4000’de birdir. Özellikle tüp bebek tedavileri bu oranı artırmıştır. Tedavide üç yöntem var. Hangi tedavi yönteminin seçileceğinde hastanın genel durumu, BetaHCG düzeyi ve dış gebeliğin ultrason boyutları gibi faktörler dikkate alarak karar verilir. İlaç Tedavisi: Karın içi aktif kanama yoksa ve erken evre dış gebeliklerde kullanılabilir. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen hastalarda “methotreksat” denilen aslında bazı kanser olgularında kullanılan bir ilaç kullanılır ki, bu ilaç dış gebelik tedavisinde oldukça başarılıdır. Olgu iyi seçildiyse yüzde 80-85 başarı sağlanır, kalan yüzde 15-20 olguda cerrahi uygulama yapılır. Methotreksat tedavisi alan hastalarda Beta-HCG takibi gereklidir. Sonuç sıfıra düşene kadar izlem devam etmelidir. Bu süre 35-40 günü bulabilir. Medikal tedavi, tüplere daha az hasar verir ve doğurganlığı koruyucu etkisi yüksektir. Birincisinde dış gebelik geçirmiş tüpün tamamının alınması (salpenjektomi ), özellikle de tüp parçalandığında bu yöntem tercih ediliyor. İkincisinde ise, tüp hasar görmediyse korunarak sadece dış gebelik materyali alınır (salpingostomi ) . Bu cerrahi yöntemler son yıllarda neredeyse tamamen laparoskopik cerrahi ile yapılır. Bekleme Tedavisi: Dış gebelik olgularının bir kısmı kendi kendine yok olabilir. Uygun hastalarda, acil durumlar hakkında çok iyi bilgilendirme yapılarak bekleme tedavisi yapılabilir. Ancak bu hastalarda BetaHCG testleri yapılarak sonuçlarının yakın izlenmesi gerekir.

kaynak : https://www.annebilgi.com/dis-gebelik.html

Dış Gebelik İhmale Gelmez

Eğer gebelik ürünü, dış gebeliğin en sık görüldüğü tüplerde yerleşmişse, gebeliğin ilerleyen dönemlerinde gebeliğin yerleştiği tüp, gerginliği daha fazla kaldıramaz ve bir yerden yırtılır. Yasadışı düşük oranlarının görüldüğü yerlerde de risk oranı fazladır. Hastalar, adet tarihleri geçtiğinde ve gebelik testinin pozitif olduğu görüldüğünde, hiçbir risk faktörleri olmasa bile mutlaka kadın doğum uzmanlarına giderek muayene olmalıdırlar. Adet gecikmesi sonrası vajinal kanama ve kasık ağrısı dış gebelikte en sık görülen şikâyetlerdir. Vajinal Kanama: Adet gecikmesi sonrası ¾ olguda düzensiz veya adet gibi kanama olur. Dış gebelik belirtileri adet gecikmesinden sonra herhangi bir zaman başlayabilir veya nadiren dış gebelik olsa bile fazla kadında yakınma olmadan bebek üç aylık hatta daha fazla oluncaya kadar büyüyebilir. Doğurganlık Sorunları: Doğurganlık ile ilgili herhangi bir sorun ve doğurganlık ilaçlarının kullanımı dış gebelik riskini arttırabilir. Bu faktörler doğrultusunda dış gebelik riskleri de artışa geçmektedir. Ameliyat olmanın anestezi ve benzeri riskleri kadına yüklenmiş oluyor. Ameliyat açık bir ameliyat olabileceği gibi, laparoskopik olarak da yapılabilir. Gebelik çoğu kadın için ister istemez stresli bir durumdur. Sperm ile yumurtanın tüpte karşılaştığı düşünülürse bozuk bir zeminde verimsiz bir karşılaşma sonucunda çoğu zaman sağlıklı bir gebelikten bahsetmek mümkün olmayacaktır. Kimi zaman da hamile olduğunu bile bilmeyen şiddetli karın ağrısı olan bir kişide acilen tanı koymak gerekebilir.

Dış gebelik tanı aşamasında ilk olarak, jinekolojik muayene yapılır. Boş gebelik vakası yaşanmış bir hamilelikten sonra normal bir hamilelik yaşama şansı hiçbir şekilde azalmaz. Bu kanama sonrası yapılan ilk ultrasonda ya da daha önceden yapılan ultrasonlarda rahim içinde normal pozisyonda gebelik kesesinin görülmesi dış gebelik olasılığını çok azaltır ancak sıfırlamaz çünkü çok nadiren de olsa rahim içinde ve dışında gebelik aynı anda gelişebilir. Mol gebeliği, plasentayı rahim zarına bağlayan küçük, parmağa benzeyen çıkmtıların (koryonik villus) sağlıklı gelişmemesinden kaynaklanır. Dış gebelik, döllenen bir yumurtanın rahim içinde olması yerine farklı bir yerde yerleşmesi durumudur. Burada rahim kalınlaşmış olsa bile rahim içinde hamilelik kesesi ol­madığı görülür ve ameliyatla alınabilir. Rahim dışında oluşan gebelik asla gebelik değildir. Bu sırada bebeğiniz hücrelerden oluşan ufak bir top şeklindedir ve boyu yaklaşık iğne ucu kadardır. Vajinal kanama: Vajinal kanama normal dönemlerde oluşan kanamadan çok daha farklı bir kanama türüdür. Her iki durumda kan sayımı takibi normal ise gözlem gerektirir. Normal Gebelikle Farkı Nedir? Ektopik Gebelik (Dış Gebelik) Nedir? Tüplerde döllenmiş olan yumurta hücresinin rahim içzarı yerine başka herhangi bir yere yerleşip büyümesine dış gebelik ya da ektopik gebelik diyoruz.

Fallop tüplerde enfeksiyon; bu tüplerden enfeksiyon ve iltihaplanma meydana gelmesi sonucunda, özellikle bu konuda hasta en iyi düzeyde tedavi edilmemişse tüp tamamen ya da kısmen tıkanmalar meydana gelebilir. Dış gebelik zararları özellikle anneye zarar verdiği için en kısa zamanda teşhis edilip tedavi edilmelidir. Bekleme esnasında veya teşhis edilmeden rahimde parçalanma ve karın içi kanamalarında, idrar kesesine ve etraf organlara yayılması olduğunda nadir de olsa rahimin alınması ve idrar kesesinin açılıp tamiri gerekebilir. Ama tüp bebek uygulamalarında, genellikle belirtiler başlamadan hamilelik testi ve ultrason yardımı ile teşhis konur. Eğer kan testi ve ultrason sıfır sonuç gösterirse, sonrasında bu beklentisel yönetim tavsiye edilir. Bu yapışıklıklar ise karın bölgesinde apandisit,yumurtalık kisti gibi ameliyatlar sonrasında oluşmaktadır. Bazı durumlarda ise tüpü tümden almak gerekebilir. Belirli durumlarda dış gebelik hamilelik dokularının parçalanıp vücuttan atılmasını sağlayan bir ilaç olan metotreksat ile tedavi edilebilir. Bazı durumlarda ultrasonda, tüp içerisinde gebelik ürünü görülebilir. Tüp bebek tedavilerinde dış gebelik riski ne oranlardadır? Bunun nedeni de, pelvis enfeksiyonu ve buna bağlı olarak dış gebelik riski taşımasıdır.

Eğer ilaç verildikten sonra hamile kalırsanız bir sonraki bebekte gelişimsel sorunların olma riski artar. Tüm bunlardan sonra ikinci denemeyi farklı fakat deneyimli bir merkezde denemenizi öneririm. Ve dokular yırtıldıktan sonra da iç kanama meydana gelerek anne adayının sağlığını ciddi şekilde bozabilmektedir. Bu yapışıklık hem tüplerin içinde olur ve tüpün iç kanalını kapatır, hem de tüpün dışında meydana gelerek tüplerin doğal yapısını bozar. Ama en önemlisi ve en sık görülen türü; tüp içinde kalıp, tüp içine yuvalanıp burada büyümesidir. Doktor 2 gün daha beklememi önerdi ama imkânsızdı. HCG değerlerinde mutlaka rahim içi alanda gebelik kesesini görmek gerekir. Test bir kantitatif HCG olarak ad­landırılır. Yani dış gebelik olmasının kullandığınız ilaçla herhangi bir alakası yoktur. Yumurtalıklardan ayda bir kere atılan yumurta hücresiyle, cinsel birleşmede erkekten gelen sperm döllenir ve hamilelik başlar. Döllenmiş yumurta rahme yerleşmezse dış gebelik oluşur. Siz hiç dış gebelik yaşadınız mı? İlk 198 hcg’yi görüp, sevinip doktorumu arayıp, hevesim boğazımda kaldığından dolayı bu kez hiç tepki vermedim. Hamilelik ilerledikçe bu ağrılar da artmaya başlar.

Dış Gebelik Belirtileri

Aksi taktirde dış gebeliğin belirli bir seviyeye ulaşması, rahmin alınacağı cerrahi operasyon gerektirmekten anne ölümüne kadar ağır sonuçlara yol açabilir. Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu: Tüpteki gebelik büyüyerek tüplerde yırtılmaya sebep olarak iç kanamaya yol açar ve hayati risk oluşur. Laparotomi genellikle ciddi iç kanamaya neden olanlar için kullanılmaktadır. Dış gebeliklerin genellikle oluştuğu noktaların başında ilk olarak yukarıda da bahsettiğimiz üzere fallop tüpleri ve fallop kanallarıdır. Dış gebelik ( ektopik gebelik ) gebeliğin rahim içinde değil de rahim dışında oluşması durumudur. Rahim oyuğu dışında gelişen lifler (bunlar daha geneldir), pek risk taşımaz. Bunlar da çarpıntı, tansiyon düşüklüğü, ciltte solukluk, soğukluk ve baygınlık hissidir. Karın içine olan kanamanın şiddetine bağlı olarak değişen oranlarda baş dönmesi, baygınlık oluşabilir, ağrı tüm karına omuzlara yayılabilir. Halka’ birçok partneri olan bir kadın için tabi ki elverişsizdir. Aniden yok olan hamileliğiniz, hormonlarınızı bozar ve bu da kendinizi çok hassas ve bunalımlı hissetmenize neden olabilir. İlk 3 ay içeriside kalp atımının duyulmasına rağmen bu sefer düşük riskleri olabilir. Düşük yapıyor olabilirsiniz. İnfeksiyon yada hormonal dengesizlik neden olabilir.

Spontan düşük ile dış gebelik arasında kanıtlanmış bir ilişki yoktur .Tekrarlayan düşüklerdeyse ( iki ardışık düşükten fazla ) risk 2-4 kat artmıştır. Şayet dış gebelik teşhis edilirse, erken aşamalarda operasyonsuz tedavi ile düzeltilebilecektir. Mümkündür. Tıbbi tedavi sonucu tekrar tüpün tıkanması mümkün. Kapalı ameliyatın (laparoskopi) seçilebilmesi için genel durumun iyi, tüpün henüz yırtılmamış olması gerekiyor. Tüpün hasar görmesi durumunda daha sonra oluşabilecek dış gebelik riski nedeniyle tüp tamamen alınabilir. Tüp bebek uygulaması yapıldıktan sonra 12 gün beklenmesinin nedeni, enjekte edilen embriyoya ait hücrelerin B-HCG hormonu salgılamasının 12 günde anne kanına karışmasıdır. Doğurganlık tedavilerinin potansiyel risklerden biri tüp bebek tedavisinde dış gebelik yani tıbbi adı ile ektopik gebelikdir. Ancak 5-6 aya kadar (bebek kilolu değilse 10-12 aya kadar) yapılabilmesi mümkündür. Fetüs viabilite sınırına yakın değilse hemen cerrahi tedavi uygulanır. Klinik olarak çeşitli şartları yerine getirmiş, erken dönemde yakalanmış dış gebelik vakalarında medikal (ilaçla) tedavi de denenebilir. Yani dış gebelik olmasının kullandığınız ilaçla herhangi bir alakası yoktur. Dış Gebeliğin bazı durumlarda nedeni tam olarak bilinemeyebilir.

Nedeni yalnızca hekiminiz bilebileceğine göre herhangi bir kanama durumunda -eğer kanama şiddetliyse, birlikte başka hiçbir belirti olmasa ve yalnızca damla biçiminde dahi olsa- heki­me bildirmek gerekir. Hamileliğin aşamasına göre değişir. Bundan sakınmak için istikrarlı bir biçimde kilo almak mantıklı bir yoldur. Tüp çıkarılır ise bir sonraki gebelik diğer tüp sağlam ise doğal yollardan olabilir” diye konuştu. Dış gebelik tanısını erken koyarak henüz tüp hasar görmeden laparaskopi operasyonu ya da metotrexate isimli ilaç ile tedaviye gitme şansımız vardır. Dış gebelik kaynaklı kanamalar sık sık yaşanabilir. Ameliyatta gebelik materyali tüpten alınır, kanamalar durdurulur. Genellikle Nadir görülmesinin yanı sıra kısırlık tedavilerinin bu tip gebelik riskinin oluşmasını artırabileceği ifade edilir. İshal ve kusma: Bir dış gebelik gastrointestinal hastalığına benzer belirtilere neden olabilir ve genellikle ishal ve kusma ile ilişkilidir. İlk adet (regl, mens) genellikle ameliyattan 30-45 gün sonra olur. Tedaviden sonra gebeliğin erimesi yaklaşık 4-6 haftayı bulur. Ovulasyon indüksiyonu için kullanılan ilaçlar, tubal fonksiyon değişikliklerine neden olduklarından kısır hastalarda dış gebelik için bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilmektedirler.Ovulasyon indüksiyonu ile oluşan gebeliklerin yaklaşık %1.1- %4.6 ‘sı dış gebeliklerdir .

Tüplerin uçları (fimbria) sağlıklı görünüyorsa ve dış gebelik küçükse kısmı salpingektomi yapılabilmektedir. Dolayısı ile belirli belirtiler var diye dış gebelik olduğu anlamına gelmez. Dr. Burçak Erzik, dış gebelik oluşum süreciyle ilgili şunları anlattı: “Gebeliğin normal sürecinde döllenen yumarta follop tüpünden geçtikten sora gelişim sürecini sürdürmek için rahime ulaşır. Bununla birlikte, sonraki gebeliklerin normal olma ihtimali hiç de az değildir. Fakat normal gebelikte de kasıkta hafif ağrılar olabilir, ilk gebeliklerden bahsediyorum. İstanbul sabahı, günlerden Salı… Saat 08.00’de Hcg seviyesine bakılması için kan vermeye gittim. Gebelik sırasında diyet yapmak ve kilo vermeye çalışmak özellikle zordur. Gebelik sırasında progesteron değerleri çok hızla yükselir. Başarısız bir doğum kontrol yöntemi ektopik gebelik ihtimalini arttıracaktır. Doğum kontrol haplarının kullanımı ile birlikte gebelik sayısının azalmasına bağlı olarak dış gebeliğin de azaldığını söyleyen Yrd. İlerleyen dış gebelik durumunda, kanama, ağrı, kendinden geçme, kusma, ishal, hamilelik belirtileri, idrar ve bağırsak sorunları gibi belirtiler görülür. Tedavi, hamilelik evresi, hormon düzeyleri ve belirtiler gibi tanı esasına bağlıdır.

Erken tanı için anne adaylarının yapabilecekleri tek şey adet gecikmeleri ortaya çıktığında kanda gebelik testlerinin vakit geçirmeden yapmalarıdır. Mutlaka her anne adayı gebe olduğunu öğrendikten sonra bir uzmana muayene olmalıdır. Anne olmaya gerçekten hazır mıydım? Doğumdan sonra üretilecek süt için tüm hazırlıklar gebeliğin son ayında tamamlanmıştır. Daha net bir sonuç alabilmek için testin 48 veya 72 saat gibi bir aralıkla tekrarlanması uygun görülür. Altta yatan kanama nedeni ne olursa olsun mutlaka spekülüm muayenesi yapılıp ek bir neden olup olmadığı incelenmelidir. Dış gebeliğin en yaygın nedeni kadın tüpüne yerleşmesidir. Dr. Aylin Akıncı; tanısı geç konulan dış gebeliğin tehlikelerine karşı uyarıyor. Rahim içinden gebeliğin vakumla alınması, histeroskopi ile alınması ve karından laparoskopi ile alınmasıdır. Embryo rahim içine tutunmadan önce alınan ilaçlar gebeliği olumsuz etkiler mi? Tüplerden rahme gelmesi gereken yumurta, yolunu şaşırıp, tüplerde kalıyor ya da rahim dışındaki bazı bölgelere yerleşiyor. Bu da belki gebe kalındığında döllenmiş yumurtaların rahme taşınma olanağını yok edecektir.

Hamilelikte Kanama Neden, Ne Zaman Olur – Jinekolog Dr Caner Sönmez

Ekseri bu yerleşim yeri fallop tüpleri oluyor ve bu tüplerin dışında yumurtalıkta, karın içinde ve rahim ağzında da yerleşim göstererek riskli sonuçları doğurabiliyor. Bu sayede karın içerisi tamamen görülmektedir. Tanı konulmamış dış gebelik yerleşiği yerde büyüyemeyeceği boyuta geldiğinde dokuda yırtılma ve karın içi kanama olup, akut tablo ortaya çıkarana kadar veya tanı konulduysa medikal veya cerrahi tedavi olana kadar devam eder. Dış gebelik, sperm ile döllenen yumurtanın rahim içerisinde değil rahim dışında başka bir dokuda olması ve orda gelişmeye başlamasıdır. Oysa dış gebelik, aniden gelişip, yaşamı tehdit eden boyuta ulaşabiliyor. Dış gebelik ağrı ve kanama ile seyreden bir durumdur. Gebelik mahsülünün rahim içinde değil, başka bir yerde, sıklıkla da tüplerin içinde yerleşmesiyle oluşan durumdur. Salpenjit denilen tüp kanallarında oluşan iltihaplar, döllenen yumurtanın kanaldan geçmesini önleyen tıkanıklık oluştururlar. Ancak, birçok durumda yumurtanın neden tüpte yerleştiği bilinmemektedir. Pekçok farklı bakteri türü bu hastalığa sebep olurken, çoğu durumda chlamydia enfeksiyonundan dolayı (cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon), korunmasız olarak yapılan cinsel ilişki sırasında ortaya çıkar.

Cerrahiden sonra spontan gebeliklerin çoğu ilk 18 ayda olur. Yani çocukluk çağında geç müdahale edilen bir apandisit yıllar sonra kadının anne olmasının önünde bir engel olarak karşımıza çıkabilir. Bir tip zarar görmüş ise diğer tüpten gebe kalmak mümkündür. Dış gebelik, çoğunlukla fallop tüplerinin iltihaplanması veya zarar görmesi nedeniyle meydana geliyor. Tüp zarar görmüşse doktor tüpü de alabilir. Bu nedenle tüp koruyucu cerrahi geçiren hastalarda haftalık BHCG düzeyi takip edilmeli, değerde sabitlenme veya yükselme varsa metotreksat tedavisine geçilmelidir. Metotreksat hızlı çoğalan hücrele­ri öldürerek, hamileliği ortadan kaldırır. En sık %95-98 oranında tüplerde (fallop tüpleri ) görülür. Ultrasonun maliyet ya da personel güçlüğü nedeni ile yaygın şekilde kullanılamadığı ülkelerde ki bunlara Amerika ve Kanada’da da dahildir öncelikle elle muayene yapılıp rahimin büyük olup olmadığının değerlendirilmesi önerilir. Gelişmiş ülkelerde dış gebeliğe bağlı ölümler yüz binde 3’e kadar düşmüşken, gelişmekte olan ülkelerde yüz binde 300’e çıkabilmektedir. Peki klinik olarak stabil olan dış gebelik şüpheli hastalarda ne yapıyoruz;bunları tekrarlayan β-hCG (kanda gebelik testi) testleri ,TVUSG ve /veya laparoskopi ile değerlendiriyoruz.

Bu amaçla kanda gebelik testi ile birlikte vajinal ultrason yapılıp rahim içinde ya da dışında gebelik kesesi aranmalıdır. Kan tahlili ile yapılan testlerde gebeliğin teşhis ve takip dilebilmesi için kanda bulunan diğer maddelere benzerlik göstermeyen ß alt grubu olan ßHCG hormonu incelenir. Vakaların büyük çoğunluğunda vücut; gebeliği devam ettiremeyecek, sağlıklı bir bebek haline gelemeyecek olan anormal kromozomları tespit eder. Bu yeni teknikle yumurtalıklarda gelişmesi durmuş yapıların tekrar çalışmaya başladığını ve yumurta yapılabildiğini aktaran Gürgan, “Bu işlemin ardından da yumurtaların tüp bebek teknikleriyle alınıp döllenmesiyle embriyo gelişmesi sağlanabiliyor, gebelikler oluşturularak canlı doğumlar elde edilebiliyor. Ardından bu döllenmiş yumurta ortalama 5 gün içerisinde rahim içerisine gider. Dış gebelik sperm ve yumurtanın döllenmesinin ardından meydana gelen embriyonun rahim dışında bir bölgeye yerleşmesi ve gelişmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca yumurtanın geçişini geciktirip, tüpte yerleşmesine sebep olabilen nedenler arasında tüpte kıvrımlar ve yapışmalara yol açan apandisit veya kadın hastalıkları gibi sorunlarda yer alıyor. Tedavi sonucunda kadın tüm reprodüktif organlarını (rahim, tüpler, yumurtalıklar) yitirebilir. Tanı konmuş olguların büyük kısmı cerrahi olarak, bir kısmı ise tıbbi olarak tedavi edilir.

Normal bir gebeliğin erken döneminde görülen bütün belirtiler dış gebelikte de olabilir. Boş gebelik vakası yaşanmış bir hamilelikten sonra normal bir hamilelik yaşama şansı hiçbir şekilde azalmaz. Dış gebelikteki işaretler ve belirtiler son adet tarihinden 6-8 hafta sonra görülmektedir. Dış gebeliğin genel tanımlaması hakkında bilgiler sunduktan sonra şimdi de dış gebeliğin başlıca belirtileri hakkında bilgiler sunalım. Yazımızın devamında dış gebelik nedenleri, belirtileri ve tedavileri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ultrasonda bakıldığında rahim içinde kese görülmezse dış gebelikten şüphelenir. Ayrıca rahim içerisinde normal bir gebelikle birlikte dış gebelik görülmesine “heterotopik gebelik” denir. Normal gebeliklerde adet olacakmış gibi kasık ağrıları olur. HCG hormonu normal gebeliklerde 2 gün kadar kısa bir sürede yaklaşık 2 kat artarken dış gebelikte böyle bir artık gözlemlenmez. Gebelik sürecinin ilk haftalarına ait dönemlerde adet kanamasının normal zamanlara kıyasla daha az ve daha açık renkte görülmesidir. Yani gebelik testinin pozitif çıkması ile beraber, bulantı hali hatta kusma, baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü, göğüs uçlarında veya memenin tamamında hassasiyet, adette gecikme ve kasık ağrıları gibi durumlar tıpkı normal gebelikte olduğu gibi, dış gebelikte de görülmektedir. Dış gebelik ve iç gebeliğin aynı anda yaşandığı durumlar da söz konusu olabilir.

Dış Gebelik Nedir, Nasıl Anlaşılır?

İşlemden önce idrar kesesi boşaltılmalıdır. Adet gecikmesi ile birlikte gebelik şüphesini kesinleştirmek isteyen her anne adayı idrar ya da kan testi ile bu durumu netliğe kavuşturur. Vajinal Kanama: Dış gebelik belirtisi olarak meydana gelen vajinal kanamalar normal adet kanamalarından farklıdır. Dış gebelik belirtileri genelde gebeliğin 5 ile 14 haftaları arasında gözlemlenmeye başlar. Yumurtalıklardan ayda bir kere atılan yumurta hücresiyle, cinsel birleşmede erkekten gelen sperm döllenir ve hamilelik başlar. Hangi trimesterda kaç kilo alman gerektiğini merak ediyorsan sana kabaca şöyle bir tablo verebiliriz. Bir kaç aylık iyileşme dönemi ardından yeniden tüp bebek denemeleri uygulanabilir. Doubling time ya da ikiye katlanma dönemi olarak adlandırılan bu dönemde HCG değerleri her 48 saatte bir iki katına çıkarak artış gösterir. Normal adet dönemi dışarısında meydana gelen farklı bir vajinal kanama, dış gebelik belirtilerinden biridir. Bazı hastalarda dış gebelik bu iki tedavi yöntemine de gerek kalmadan takipler sırasında kendiliğinden kaybolabilir, buna izleme tedavisi denir ancak bu her zaman mümkün değildir, çoğunlukla başlangıçtaki B-HCG değeri çok düşük olan hastalarda mümkündür.

Bazı hastalarda ise dış gebelik tedaviye gerek kalmadan takipler sırasında kendiliğinden yok olur. Eğer bu maddenin değer düzeyi normalin üstünde çıkar ise dış gebeliğin teşhisi için çok önemlidir. Kapalı yöntem (laparoskopi) ile karına girildikten sonra karın içi kanamanın fazla olması ya da dış gebeliğin normalin dışında yerleşimi nedeniyle açık cerrahiye (laparotomi) geçilmesi. Dış (Ektopik gebelik) gebeliğin rahim dışında yumurtalık, tüpler veya karın içinde oluşması durumudur. Bunun dışına geçirilmiş bir operasyon, tüplerde var olan doğumsal şekil bozuklukları da dış gebeliğe zemin hazırlamaktadır. Kendi kendine olan düşükler bir yana, erken hamilelikte yaşanan diğer kayıplar nelerdir? Acil şartlar oluşmadığı takdirde, beklenilerek, vücut dış gebeliği kendi kendine temizleyebilmektedir. Dış gebeliklerin çoğu fallop tüplerinde oluşur. İstatiksel verilere göre gebeliklerin %1-2’si dış gebelik ile sonuçlanmaktadır. Dış gebeliklerin tamamına yakını fallop tüplerinde meydana gelmektedir. Dış gebelik veya tedavi sırasında kadının tüplerinden birinin yırtılması veya alınması, normal yumurtlamasını engellemez. Bu şekilde tedavi 8 güne kadar sürer. İlk tüp bebek işleminde hamile kalamayan bir çift ne kadar sonra tekrar tüp bebek uygulaması deneyebilir? Teşhis ne kadar erken konulursa konulsun ektopik gebeliğin oluştuğu tüp mutlaka hasar görmektedir. Erken teşhis edilen dış gebeliklerde kullanılan diğer bir tedavi yöntemi de metotreksat yöntemidir.

Tüp bebekle elde edilen gebeliklerde de dış gebelik görülebilir mi? Dış gebelik tanısında rutin olarak kullanılmamaktadır. Aynı tubada tekrarlayan dış gebelik. Dış Gebelik Belirtileri genel olarak hamileliğin 4. ve 10. haftası arasında gözlemlenmektedir. Ektopik gebeliğin nedenleri arasında en sık görülen sebep tüplerde bulunan kısmi tıkanıklık ya da tüplerin hareket yeteneğini azaltan herhangi bir durumun olmasıdır. Biri tüplerin ameliyatla açılması, ikincisi de tüp bebek yöntemi. Dış gebelik geçiren kadınların %50’sinden fazlasının nedeni “salpenjit” yani tüplerin enfeksiyonudur. Eğer izlenemiyorsa, dış gebelik düşünülecek olasılıklardan birisidir. Erken gebelik döneminde adet gecikmesi ve tüm gebelik belirtilerine rağmen rahim içinde gebelik kesesinin görülmemesi halinde ektopik gebelik şüphesi uyanmalıdır. Daha az olasılıkla, kornual bölge denilen rahimin tüplerle birleştiği lokalizasyonda, rahim ağzında, yumurtalıklarda, eski sezaryen nedbesi üzerinde ve batın boşluğunda oluşabilir. Dış gebeliğin en talihsiz şekli, hem bir dış gebelik hem de normal rahim içi gebeliğin aynı anda bulunmasıdır. Bazı dış gebelerde düşüklerde meydana gelir. Bazı bünyelerde de dış gebelik ancak bazı özel durumlarla anlaşılabilmektedir.

Bazı doktorlar hastalarına bir süre beklemelerini önerebilir. Yeniden anne olmak isteyecek hastalarda tüplere zarar gelmemesi için methotreksat adı verilen bir ilaç ile tedavi uygulanır. Tam da bu ay adetimin 2-3. günü çapa infertiliteye gidip aşılama için kan vermeyi beklerken.. Gebelik testi için en uygun zaman nedir? Bu kanamanın miktarı adet kanaması gibi günde birkaç ped şeklnde hiçbir zaman değildir. Ultrasonografi ile gebelik kesesinin nerede olduğu ve karın içi kanamanın olup olmadığı kolayca tespit edilmektedir. Rahim içi araç kullanımında dış gebelik riski ile ilgili görüşler çelişkilidir. Dış gebelikte ise zigot başka bir yere yerleşir. Bunun yerine sıklıkla tüplerden birine olmak üzere başka bir yere yerleşir. Rahim ultrasonla görüntülendiğinde dış gebelik adeta bir halka gibi görülür. Genel olarak, Türkiye’de ki verilerde dış gebelik seviyesi, % 1 ile % 2 oranındadır. Erken ultrason incelemesi ile normal gebelik olduğunun sağlaması yapılacaktır. Bu sebeple gebelik testi yapıldıktan yaklaşık iki hafta sonra hasta ultrason kontrolüne çağrılır, bu kontrolde hamilelik kesesinin takip edilmesi gerekir.

2. Dış Gebelik

Gebelik materyali çok büyük, ilaca cevap yok ise cerrahi tedavi denenir. Başlangıçtaki b-hcg düzeyi 1000mlU/ml altında ise sadece gözlem yeterli olabilir. Bu durumda kanda gebelik testi (B-HCG) değerleri takibe devam edilir, bu duruma göre dış gebelik olduğu kesin olarak netleşirse uygun tedavi verilir. Dış gebelik bebeğin kaybedilmesine neden olduğu gibi anne adayının yaşam ve üreme sağlığını tehdit eden bir durumdur. Bazen özellikle ilk bakılan b-HCH değeri düşük olan hastalarda ne ilaç tedavisi ne de ameliyat yapmadan dış gebelik kendi kendisine (spontan) kaybolabilir. Dış gebelik tedavisinde laparoskopi denilen kapalı ameliyat tekniği ile tüpün kendisi korunarak gebelik dokusunun tüp içinden çıkarılması en çok uygulanan yöntemdir. Kapalı ameliyat sayesinde çok çabuk iyileştim hiç ağrım olmadı. Ancak birçok dış gebelik olgusunda aşağıda sayılan etkenlerden hiç birinin olmadığını da vurgulamak gerekir. Dış gebelik geçiren bayanların bir daha hamile kaldıklarında tekrar dış gebe olma olasılığı % 15 civarındadır. Bu müphem ağrılar duyarlı bir hastanın doktora başvurmasını sağlar ve en erken dönemde tanı koymak mümkün olabilir.

Erken doğum da böyle kanamaya neden olabilir. Bu omuzda hissedilen bir ağrıya neden olabilir. Gebelik materyali bir süre sonra burada tubanın yapısını bozar, kanamaya neden olur. Gerçekten de özellikle ilk üç aydaki süre içerisinde çoğu gebe kadın vajinal kanama ile karşılaşır. Vajinal kanama Vajinal kanamalar, adet kanamalarından farklıdır. Genellikle bir adet gecikmesin takiben damlama şeklinde kanama, kasık ağrısı ile hastalar başvururlar. Bunları daha sonra, en sık olarak, alt karın bölgesinde ağrı, anormal vajinal kanama, omuz ağrısı ve baygınlık hissi izler. Şiddetli ağrılardan sonra kanama, genellikle dış gebeliğin yırtılma ile sonlandığını düşündürür ki, çok kısa zamanda cerrahi girişim yapılmazsa tehlikeli olabilen bir durumdur. Spiral kullanımı gebelik şansını çok azalttığı için doğal olarak dış gebelik görülme oranlarını da aslında azaltmaktadır. Dış gebeliği tedavi etmek için en sık kullanılan ilaç metotreksattır. Mol gebeliği (Hidatidiform mol): Mol gebeliği olarak da adlandırılan bu form GTH’nin kanser olmayan formudur. Cerrahi girişimleri önlemek için ameliyat, dış gebeliği kaldırmak için veya fallop tüpünün dış gebeliği onaylaması için bir laparoskopi ile aynı anda yapılabilir. Omuz Ağrıları: Dış gebeliğin neden omuz ağrısına yol açtığı kesin olarak bilinmez. Döllenmiş yumurtanın tüp içinde rahime kadar yol alırken karşılaşacağı her türlü engeller dış gebeliğe neden olur. Normal gebeliklerin başlangıç döneminde döllenmiş olan yumurta fallop tüpünden rahime geçer ve burada gelişim sağlar.

Fallop tüpü veya rahim dışında bulunan döllenmiş yumurta asla normal bir gebelik ve doğumla sonuçlanmaz. Ancak bu tedavi uygulanıyorsa herhangi bir belirti olursa çok kısa zamanda hastanede olmalısınız. Kadında adet gecikmesi, memelerde aşırı hassaslık, mide bulantısı, kusma gibi bir çok belirti görülür. Dış gebelikte, mide sorunları ile benzer belirtiler gösterir ve bu belirtiler genellikle kusma ve kabızlık olarak gösterilir. Dış gebelik öyküsü olan kadınlarda infertilite riski diğer kadınlara göre artmıştır. Tüplerinde anormallik olan kadınların dış gebelik riski daha fazladır. Kürtajın zararları ile ilgili olarak bilinen gerçekliklerden biri de ileride dış gebelik oluşabileceği riskidir. Dış gebeliğin teşhis edilmesi ile birlikte dış gebelik tedavisinde 2 farklı tedavi uygulanır. Peki dış gebelik anneye nasıl kalıcı hasarlar bırakır? Eğer embriyo rahme doğru ilerlerse veya tüpler içerisinde canlılığını yitirirse bir işlem yapmak gerekmez ve gebelik ya devam eder ya da düşükle sonlanmış olur. Bu gebelik türü kadınlarda yer alan fallop tüplerinin enfeksiyon kapması, şekillerinde sorun olması ve zarar görmesi sonucunda meydana gelen bir sorundur.

Ektopik gebelik en sık tüpler olmak üzere (%98), yumurtalık (% 0.5), rahim ağzı (%0.1), rahimle tüpün birleştiği yer olan kornual bölge ya da çok nadir olarak batın içerisine yerleşebilir. Değişik çalışmalarda sıklıkları değişik saptanmakla beraber, dış gebelik açısından riskin artmasına neden olan etmenler başlıca tubal cerrahi, geçirilmiş ektopik gebelik öyküsü, tanımlanmış tubal patoloji (geçirilmiş abdominal cerrahi, endometriyozis, enfeksiyonlar), infertilite (tuboplasti, YÜT, ovulasyon indüksiyonu,tubal faktör infertilitesi), geçirilmiş genital enfeksiyon (öz. Tüplerinde hasar olan kadınlarda dış gebelik olma olasılığı daha yüksektir. Tanım olarak 20. gebelik haftasından önce olan doğumlar düşük olarak adlandırılırlar ve değerledirilirken tıpkı ilk trimester kanamalarında olduğu gibi değerlendiriirler. İyileşme süreci aynı sezaryen ameliyatında olduğu gibidir yaklaşık olarak. Bunlar bekleme tedavisi, ilaç tedavisi ve cerrahi müdahaledir.Çok gerekmedikçe cerrahi müdahale tercih edilmez. Cerrahi tedavi laparoskopik (kapalı ) veya laparatomi (açık ) şeklinde yapılır. Dış gebelik tedavi yöntemi nedir? Sorusuna cevap olarak, erken tanı ile birlikte yani tüp henüz yırtılıp kanama başlamadan laparoskopik yöntem ile tedavi diyebiliriz. Gelişen teknoloji ile gelişen teknikler de tüp bebek tedavisinin daha da başarılı olması sonucunu doğurmuştur. Kısırlık tedavisi içi ne zaman başvurmalı? Bakmanızda Fayda Var: Gebeliğin Birinci Döneminde Yapılması Gereken Testler Gebelikten önce iki ay, gebeliğin ilk üç ayında Folik asit almanız gerekir.

Dış Gebelik Neden Olur?

Salpenjitis cinsel yolla bulaşan bazı mikroorganizmaların (gonore ve klamidya gibi) tüplerde yaptığı enfeksiyondur. En çok tüplerde karşılaşıldığından dolayı, ektopik gebelik denildiğinde genel olarak tubal gebelik akıllara gelir. En sık tüplerde yerleşir. Düşük yapabilmesi için bazı takviye ilaçlar doktor kontrolünde verilir. Bebek buradaki gelişimine devam ederek tüpleri yırtabilir ve anneyi öldürebilir, embriyo canlılığını kaybederek vücut tarafından emilebilir veya kanamayla dışarı atılabilir (düşük) yahut yeniden rahme doğru hareketine başlayarak gelişimini normalde olduğu gibi tamamlayabilir. Bu kadınlar sürekli düşük riski taşırlar ve hamilelik süresince uygun tedaviye ihtiyaç duyarlar. Ancak bazı kadınlar her ay yumurtlama zamanında hafif bir karın ağrısı yaşarlar. En fazla 3 ay boyunca gelişmeye devam eden döllenmiş yumurta, zamanında alınmazsa mutlaka anne ölümü ile sonuçlanacaktır. Daha sonra döllendirilmiş yumurta anne adayına enjekte edilir. Normalde döllenmiş bir yumurta rahim içine doğru yolculuk eder. Gebelik öncesinde ağırlığı 50-60 gr ve büyüklüğü bir yumruk kadar olan rahmin gebelik sonlarına doğru ağırlığı 1,5 kg olur.

Ancak myom saptanan bu hastaların zaten çok büyük kısmında myom dışında kısırlığa neden olan net bir sebep saptanmaktadır. Yapılacak kan testleri hamilelik sırasında üretilen bir hormon olan HCG’nin seviyesini ölçecektir. Bu takiplerde kan ß-HCG düzeyinin düşmesi izlenir. Hastanın kan grubu Rh nehatif (-) ise sensitizasyonu engellemek için kan uyuşmazlığı iğnesi (Anti-D immunglobulin) tek doz yapılmalıdır. Bir sürü kan testi, rahim röntgeni ve adını bile bilmediğim testler yapıldı. Bu tür vakalarda beklemek, hastayı cerrahi bir girişimden kurtarır; bu sayede hem operasyona bağlı gelişebilecek yapışıklık riski ortadan kaldırılır hem de tüpün alınması gibi bir komplikasyon yaşanır. Yırtılma meydana gelen ve iç kanama oluşan hastalarda laparoskopinin yanı sıra açık cerrahi yöntemi de uygulanabilir. Kaç çeşit tedavi yöntemi vardır? Bazı durumlarda aşağıda verilecek maddeler dış gebelik ile ilişkilendirilmektedir. Hatta bazı durumlarda da ilerlemesine devam edebilir ancak bu sefer rahim ağzında yapışıp kalabilir. Bunlar arasında embriyonun çapının 3.5 cmden az olması, herhangi bir kalp atışının olmaması, dış gebeliğin çok fazla acıya sebep olmaması, hormon seviyesinin 1500 IU/litre değerinden az olması gibi durumlarda ilaç aktif olarak kullanılabilir. Fallop tüplerin enfekte olması ve iltihaplanması, tüplerin tıkanmasına, bu da döllenen yumurtanın kanallar vasıtasıyla rahime kadar ilerleyememesine sebep olabilir. Tüplerin iç tabakasında bir hasar oluştuğunda döllenmiş yumurtanın bu yolculuğu gerçekleşmez ve tüp içinde gelişmesine devam ederek dış gebeliğe neden olur.

Ancak gebeliğin gelişebilmesi en iyi rahim içinde olduğu için farklı ortamlarda bir yere kadar büyür sonra çok tehlikeli bir durum alarak çoğu kez yerleştiği organı yırtarak kanamalara neden olur. Daha nadir olarak rahim ağzında, tüpün kas tabakasında, yumurtalık içinde, geçirilmiş sezaryen sonrasında rahimde sezaryen dikişi bölgesinde (sezaryen skar gebeliği) ve karın içinde herhangi bir yerde. Dış gebelik ihtimali %1 gibi nadir bir ihtimaldir. Dış gebelik olduğu durumlarda başlangıçtaki gebelik belirtileri normal gebelikte olduğu gibidir. İlaç Tedavisi Hangi Durumlarda Uygulanmaz? Dış gebelik, fallop tüplerindeki bozulmalar ve enfeksiyonlar nedeniyle meydana gelebildiği gibi, gebelik yaşı, kısırlık tedavisi ya da sigara kullanımı nedeniyle de meydana gelebiliyor. Dış gebelik, hamile kalmak isteyen kadınlarda çok sık olmasa da yaşanan bir durumdur. Dış gebelik belirtileri: Dış gebelik, çoğu zaman başlarda normal gebelikmiş gibi görünür. Peki dış gebelik nasıl sonlandırılır ve aşamaları nelerdir? Tüp bebek işleminde başarıyı etkileyen faktörler nelerdir? Geçirilmiş tüp ve yumurtalık iltihapları, spiral taşımak, geçirilmiş karın içi ameliyatları da diğer risk faktörleridir. Anamnez: Yani hastanın öyküsünde adet rötarı, öncelik gebelikler, kısırlık hikayesi,kullanılan doğum kontrol yöntemi, risk faktörleri ve mevcut şikayetler belirlenir.

Bu yerleşme kanaması son adet tarihinin yanlış hesaplanmasına neden olabilir. Eğer bir fiziksel neden bulunamıyorsa psikolojik impotans olduğu düşünülür. Yani eğer şartlar uygunsa, ilaçla tedaviyi tercih etmeye çalışıyoruz. Son dönemlerde sık şekilde tercih edilen laparoskop operasyonları iyileşme dönemi açısından da daha sağlıklıdır. Eğer ameliyat esnasında çok kanamanız oldu ise ve ameliyattan çıktıktan sonrada bu kanama aralıksız devam ediyor ise, hayatınız tamamen riske girmekle karşı karşıya kalmış demektir. Fakat bu tür bir ameliyattan sonra aynı tüpte yeniden bir dış gebelik oluşabilir. Dış Gebelik Teşhisi Nasıl Yapılır? Beta HCG değerleri kaçı gösterdiğinde dış gebelikten şüphelenilmelidir? HCG testi de denilen kanda gebelik testi sayesinde rahim dışı gebeliğin tespit edilmesi mümkündür. Kendi kendine iyileşen dış gebelik olgularının erken tanısıdır. Dış gebeliğin belirtileri hamileliğin ilk haftalarında gözlenmez. Dış gebelik çoğunlukla hamileliğin 5. ve 14. haftaları arasında belirti vermeye başlar. Dış gebelik belirtileri genelde beş veya on dördüncü haftalar arasında hissettirir. Dış gebelikte en büyük tehlike karın boşluğuna iç kanama yaşanmasıdır. Operasyonda dış gebelik geçirmiş tüp tamamen alınır ve kanama böylelikle durdurulur.

Dış Gebelik Tekrarlar Mı?

Tek doz şeklinde uygulandığı takdirde HCG değerinin düşmesine bakılır. İlaç tedavisi kapsamında hasta kişiye tek doz şeklinde hazırlanan metotreksat uygulaması yapılır. Hasta bebek hareketlerini hissettiğini bile söyler. Dış gebelik ameliyatı sonrasında hasta kişilerde tubal rüptür ismi verilen sorun meydana gelmediği sürece 1 ya da 2 gün içinde hastaneden taburcu edilir. Yine “Endometriozis” adı verilen bir hastalıkta da tubal yapışıllıklara (adezyon) bağlı olarak dış gebelik riskleri artmaktadır. Hastanın genel durumu iyi ise ve ilaç için uygun koşıllar sağlanmış ise metotreksat adı verilen enjeksiyon tarzı ilaçlar ile ameliyat gerektirmeden tedavi edilebilmektedir. Ancak fallopi tüpünün kopmadan önce teşhis edilmesi durumunda bir takım tedavi yöntemleri aktif olarak kullanılmaktadır. Ve tedavisi mümkündür. Dış gebelikte dikkatli olunması gereken durum hemen fark edilmesi gerektiğidir. Dış gebeliğin tedavi edilmesi adına yaygın olarak cerrahi müdahaleler uygulanmaktadır. Bu sürecin doktor kontrolündeki sıkı gözetimi ile gebeliğin hangi durumda olduğu tespit edilebilir ve anneye gerekli müdahale gerçekleştirilebilir. Bazı acil veya laparoskopi için uygun olmayan durumlarda ilgili doktor geleneksel cerrahi yöntemlerini seçebilir.

Kontrol edilemeyen ve durdurulamayan kanamalarda doktorun acil cerrahi müdahale etmesi gerekmektedir. Her hangi bir sorun olup olmadığı kontrol edilir. Dış gebelik sırasında her hangi bir kanama meydana geldiğinde veya yırtılma söz konusu olduğunda cerrahi müdahale kaçınılmaz olacaktır. Gebelik süresince bebeğin gelişimini takip edebilmek amacıyla yapılan ultrasonografiler sırasında dış gebelik varsa kolayca teşhis edilebilir, kaygılanmayın. Kişide gebelik sırasında rahmin baskıda bulunmasına bağlı olarak yeterli kan pompalanması gerçekleşmediği için baş dönmesi görülebilmektedir. Bu tip anatomik bir durumda, büyüyen rahmin pelviste sıkışma ve karın hizasına çıkamama gibi çok nadir görülen bir armaşıklık mey­dana gelebilir. Ancak hemen hiçbir durum bir anne adayını vajinal kanama kadar korkutup endişelendiremez. Ne yazık kanamalı dış gebelikteki belirtiler anlaşılmayabilir ve bu durum kadının şok tablosuna girmesine (kan basıncında düşme, zayıf ve seri nabız ritmi, soğuk ve soluk ten ve bilinç kaybı) sebep olabilir ve acil tedavi gerektirir. Dış Gebelikler: Heterotropik gebeliklere oranla değişik yer ve kombinasyonlarda ikiz veya multiple dış gebelikler daha az oluşur.Tedavi diğer dış gebelik tiplerine benzer ve gebeliğin yerine bağlıdır. Dış gebeliğin karın içinde yerleşmesi durumudur.

Dış gebelik oluşabilmesi için tüplerde meydana gelen daralma öyle bir şekilde olmalıdır ki, sperm vajinadan uterusa ve buradan da tüplere geçip yumurta hücresini dölleyebilmeli, fakat döllenme sonucu oluşan embriyo tüp içinde ilerleyerek uterus içine ulaşamamalıdır. Kadının ölmesine bile neden olan bu sorun kadının fizyolojik hareketlerinin azalması ile de meydana gelir. Kullanılan tekniklerde aynı şekilde dış gebeliğe neden olur. Neden Dış Gebelik olur? Peki dış gebelik nasıl tedavi edilir? Tüplerin kırılmasına ve kanamalara sebep olabilir, ve eğer, yeterince çabuk tedavi edilmezse, annede kalp yetmezliğine ve ölüme sebep olabilir. Tüp bebek tedavilerinde dış gebelik riski, her tedavi de gebelik sağlanamadığı da ele alınırsa aslında yüzde birin altındadır. Bu süreçte kandaki Beta HCG değerlerinde en az yüzde 15 düşüş olması gerekir. Normal bir gebelikte kandaki hCG seviyesi yaklaşık her 48 saatte bir ikiye katlanmaktadır. Serum progesteron değeri de 25 ng/mL den büyük çıkarsa normal gebelik olasılığını arttırır.5 ng/mL den az olursa ölü gebeliktir düşük olacaktır. Bazı durumlarda normal hamileliklerde de ßHCG değerleri bu artışı sağlamayacak olabileceğinden, ultrason ile bakılarak embriyo gözlemlenir.

Ultrason insan kulağının duyamayacağı yükseklikte frekansa sahip ses dalgasıdır. Doktorunuz doğru tanı için kan testleri ve ultrason testini tekrar isteyebilir ve yeniden muayene edebilir. Tekrar hamile kalmaya çalışmadan önce bedensel ve duygusal iyileşme için yeterli bir zaman bırakın. Kısa bir süre sonra kanamam başladı ve ikinci hamileliğim de bu şekilde sonlandı. Daha sonra rahim filmi çekildi. Dış gebelik, sperm ve yumurtanın birleşimi sonucunda gebelik hücresinin rahim içi yerinde değil de farklı bir yerde özellikle fallop tüpü denilen bölgeye yerleşerek bu alanda gelişim göstermesine dış gebelik denir. Bazı hekimler, zigot denen döllenmiş yumurta hücresinin gelişim temposunu da dış gebeliğe yol açabilecek bir etken olarak kabul etmektedirler. Alt karın bölgelerinde ağrı, kasıkta tek taraflı ağrı, bir adet rötarından sonrasında lekelenme tarzında vajinal kanamalar ise dış gebelik için şüphe uyandırır. İlk olarak dış gebeliğin genel tanımlaması hakkında bilgiler sunalım. Boş gebeliğin en önemli belirtisi ultrasonografi ile anlaşılabilir. Gebeliğin erken döneminde ve gebelik harici tüm jinekolojik incelemelerde çubuk şeklinde problar ile yapılan vajinal ultrasonografi uterus, overler ve embriyonun çok daha ayrıntılı görüntülenmesine imkan verir.

Kör, servis çalışanlarının “Gülten” adını verdiği bebeğin, gebeliğin 36’ıncı haftasında 2.9 kilogram ağırlığında doğduğunu, anne ve bebeğin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Dış gebeliğin tedavisinde kullanılan en sağlık yöntem cerrahi yöntemdir. Gelişe gösteren durumlarda cerrahi işle seçeneği sağlık açısından daha güvenilir bir uygulamadır. Bu cerrahi yöntemler son yıllarda neredeyse tamamen laparoskopik cerrahi ile yapılır. Dış gebelik çoğunlukla fallop tüplerindeki tıkanıklık veya tüplerin doğal yapısındaki bozukluklar sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Dış gebelikte en yaygın olarak ortaya çıkan belirti, kasık ağrısıdır. Dış Gebelik Geçiren Kişi bir sonraki Hamileleliğinde Nelere Dikkat Etmelidir? Sağlıklı bir gebelikte yaklaşık her 48 saatte bir bu hormon düzeyi 2 katına çıkmalıdır. Ağrısız bir tanı yöntemidir. Bir kez dış gebelik geçirenlerde takip eden gebeliklerde risk daha da artmıştır. Şubat 2011 Arap Kızı kremi vücudunuzda bulunan ve sizi rahatsız eden kırmızı noktalardan kurtulmanıza olanak sağlar. Eğer tüp içi kanallarınızda kanama oluyorsa acil ameliyat olabilirsiniz. Belirtilere göre eğer dış gebelikten şüpheleniyorsanız, vakit kaybetmeden bir kadın doğum uzmanına muayene olmanızı öneririz. Erken teşhis durumumda bir risk tablosu hemen hemen hiç yoktur.

Dış Gebeliğin Riskleri Nelerdir?

Daha geniş bir ifade ile döllenmiş yumurtanın farklı sebepler ile rahim iç duvarına tutunamaması, follop tüplerine veya dışarıda her hangi bir yere yerleşmesi, yerleştiği bölgeye uyum sağlayamaması sonuçta iç kanama ile sonlanmasıdır. Cerrahi müdahaleye başvurulursa genelde tüp yırtılmış ve iç kanama başlamış demektir. Kapalı ameliyat yöntemi olan laparoskopik cerrahi tercih edilir. Laparoskopi minimal invaziv cerrahi olarak adlandırılır çünkü doktor küçük kesiler yapmaktadır. Son yıllarda geliştirilen tıbbi tedaviler ve laparoskopi seçenekleri, dış gebelik nedeniyle büyük ameliyatların gerekliliğini azaltmış ve tüplerin korunmasını sağlamıştır. Yani tüp içinde ya kısmi tıkanıklık oluşmalı (tam tıkanıklık olursa döllenme de oluşamaz), ya da tüplerin “dalgalar” biçiminde embriyoyu uterusa götürücü doğal hareketleri yavaşlamış olmalıdır. Bazı kişilerde ise bu sorunun nedenleri tam olarak anlaşılmaz. Daha küçük dış gebelikler ise yumurtanın büyümesini durduran metotreksat adlı bir ilaçla tedavi edilir. Hastalığın ilerleme düzeyine göre bir tedavi uygulanmaktıdır. Belli kriterler yerine geldiğinde, hastanın genel durumu da uygun şartları taşıyorsa tek ya da birkaç doz metotreksat adı verilen ilaç ile (yani enjeksiyon şeklinde ilaç tedavisi ile) dış gebelik ameliyat gerektirmeden tedavi edilebilir.

Duruma göre açık ya da kapalı ameliyat yöntemi ile gebelik tüplerden alınarak kanama sona erdirilir. Ancak gebeliğin ilerleyen aşamalarında hasta şiddetli kasık ağrısı, vajinal kanama, baygınlık ve diğer iç kanama bulgularıyla karşımıza gelebilir. Adet gecikmesi ve vajinal kanama % 60-80 olguda vardır. Bazı hastalar gebelik dönemlerinde kanama seviyesi adet öncesi oluşan kanama seviyesi ile kan renklerinin farklı olduklarını görebilmektedirler bu durum tamamen dış gebelikle alakalı bir durumdur ve kana bazı fazla gıda yüklenmeleri sonucu kanın bazı durum gidişlerini değiştirmektedir. Kişinin karında kanama olmaması ve daha öncede karın ameliyatı geçirmemiş olmasına dikkat edilir. Alt karın bölgesinde ani ve şiddetli kimi zaman omuza vuran bir ağrı ile tansiyon düşmesine ile baygınlık hissi meydana gelir. Bundan kaynaklı olarak da dış gebelik riski meydana gelir. Dış gebelik, rahim dış bölgesinde meydana gelmiş olsa da, hormonal olarak gebelik gelişimine bağlı olarak rahim iç duvar dokusu da kalınlaşmaya başlar. Rahim, kaslı ve dokusu kalın bir organdır.

Sonuclar iyiydi. Geçen hafta pazartesi çok küçük pembe bir pıhtı gördüm. Herhangi bir durumda doğum sevinci yaşamak yerine, hayatınızı tehlike altında bulabilirsiniz. Başarısız olarak uygulanmış rahim içi (spiral) doğum kontrol yöntemleri. Spiral gibi doğum kontrol yöntemlerinin yanlış uygulanmış olması. Doğum zamanı nasıl uygun görülürse o şekilde doğum uygulanır. Dış gebeliğe neden olan faktörler aynı şekilde heterotopik gebelik açısından da risk artışına neden olmaktadır. Tubal veya yumurtalık cerrahisi: en yüksek risk faktörüdür. Bu da iç kanamaya neden olur. Dış gebelik tespit edilen kişilerin çoğunlukla hemoglobin değerleri kanamaya bağlı düşük çıkabilecek ve kan transfüzyonu gerekebilecektir. Düşük yapmış hastada gebelik materyali artık vücüttan atıldığı için B-HCG değerleri giderek azalır fakat dış gebelik durumunda B-HCG genellikle ya artar ya da aynı seviyede kalır. Eğer rahim kanallarında dış gebelik bulgusu yoksa gebelik hormonu olan b-HCG tayini yapılarak sonuca göre kontroller programlanır. Ancak gebeliğin 6. gününden itibaren yükselmeye başlayan HCG hormonunun (gebelik hormonu) düzenli takibi sayesinde gebeliğin normal mi yoksa dış gebelik mi olduğu anlaşılabilir.

Beta Hcg testi dış gebeliğin tespitinde de son derece önemli bir kriterdir. Ufak bir prob, vajinanızın içine yerleştirilir ve rahim ile etrafındaki bölgenin bir görüntüsü alınır. Hatta bazı durumlarda da ilerlemesine devam edebilir ancak bu sefer rahim ağzında yapışıp kalabilir. Hatta bazı kötü cinslerinde rahmi almaya kadar gidebilirsiniz. Bahçeci Kliniği Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Enver Kurt “Dış gebeliğin oluşmasını engelleyecek bir yöntem bugüne kadar henüz bulunamamıştır. Dışa gebeliğin, hamileliklerde görülme ihtimalinin yüzde 1 olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yeşim Yerçok, konu hakkında merak edilenleri anlattı. Kadın ölümlerinin bir kısmı dış gebelik kaynaklıdır. Yüzünün rengi kireç gibi solar, nabzı hızlı ama zayıf bir ritimde artar, anne adayı panik içerisindedir acilen hastaneye başvurması gerekmektedir. Zaten en sık görülen anne ölümleri ise dış gebelik yüzünden olmaktadır. Anne ve baba olmak isteyen çiftlerin bunu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışmaları elbette oldukça doğal. Bu nedenle bu tip vakalarda oldukça etkili sonuçlar vermektedir.

Dış gebelik yaşayan kişilerde tekrar gebelik riski %10 ile 25 arasındadır. Ameliyatla tüpün ve gebelik mahsülün alınması ( Salpingectomie ) gerekebileceği gibi sadece gebelik ürününü almak ta ( Linear salpingostomie) mümkün olabilir. Tüpün açılarak sadece dış gebeliğin alındığı salpingotomi operasyonu yapılabileceği gibi, dış gebeliğin yerleştiği tüpün alındıpı salpinjektomi operasyonu da yapılabilir. Kadından alınan kan ile yapılan bu ölçümdeki, HcG oranının değerinin üzerinde çıkmış olması dış gebeliğin göstergesidir. İlaç ancak embriyonun kalp aktivitesi olmadığında ve gebelik hormonu (hCG) seviyesinin 5000’in altında olduğunda kullanılabilmektedir. Ektopik gebelik (dış gebelik) olabilir mi? Dış gebelik diğer adıyla ektopik gebelik yaklaşık 60 gebelikten 1’inde görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre ise hamileliklerin yaklaşık olarak % 1’inde görülmektedir. Oğlan ise testisleri karından aşağı iniyor ve birkaç ay içinde testis kılıfına düşecek. Ağzımız ise vücudun bu tür değişikliklerine karşı çok hassas olan bir bölgesidir. Döllenmiş yumurta bu zara yerleşerek, normal bir gebeliği oluşturacak şekilde gelişmeye başlar. Spiral kullanan birinin gebe kalması son derece zordur; ancak bir gebelik oluştuğunda bunun bir dış gebelik olma olasılığı normale göre daha yüksektir.

Dış Gebelik Nasıl Oluşur?

Buna rağmen ektopik gebeliğin olduğu tarafta olması şart değil. Oldukça nadir olmakla beraber çoğul gebelik olasılığının yüksek olduğu infertilite (kısırlık) tedavileri riski artırmaktadır. Bir kez dış gebelik geçiren kadında, tekrar dış gebelik oluşma riski 7-13 kat artar. Tedavi edilmediği takdirde, kordonun yırtılması sebebiyle oluşacak olan ağır iç kanama riski mevcuttur. Eğer hastanın durumu stabil ve henüz gebelik mahsulü yırtılmamışsa özellikle erken tanı alan vakalarda medikal tedavi ile Methotrexate uygulanarak bu gebeliğin müdahale edilmeden yok edilmesi amaçlanır. Eğer ki döllenmiş yumurta rahim dışında bir bölgeye yerleşirse dış gebelik meydana gelmektedir. Dış gebelik ne kadar geç fark edilirse fallop tüplerinin zarar görme oranı o kadar artar ve bu durum ilerde yaşanabilecek gebelikleri olumsuz etkileyerek tekrar dış gebeliğe yol açabilir. Gebeliğin herhangi bir döneminde kanama ortaya çıkması ender görülen bir durum değildir, ancak neden mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Herhangi bir belirti vermeyen, gebelik testi pozitif olan hastalarda yapılan ultrasonografide yeterli kan bhCG seviyesine rağmen rahim içerisinde gebeliğin görülmemesi ektopik gebelik lehinedir. Tüplerdeki kısmi tıkanıklık yada tüplerin yeterli hareket edememesi, tüplerin şeklinin doğumsal olarak bozuk olması gibi bir çok sebep sayılabilir ancak klomen kullanmak herhangi bir şekilde dış gebeliğe sebep olmaz.

Kişide görülen kansızlıkla beraber dış gebelik belirtileri daha ağır bir şekilde kişiyi etkiler. Bunlar arasında embriyonun çapının 3.5 cmden az olması, herhangi bir kalp atışının olmaması, dış gebeliğin çok fazla acıya sebep olmaması, hormon seviyesinin 1500 IU/litre değerinden az olması gibi durumlarda ilaç aktif olarak kullanılabilir. Gebelik testi olarak kullanılan HCG hormon (endoktrin) testi plesantanın trofoblastik hücreleri tarafından salgılanan bir hormon sayesinde yapılmaktadır. Bulunduğu bölgede yırtılmaya sebep olarak iç kanama oluşturmuş bir dış gebelik tanısını koymada kan kaybı belirtileriyle birlikte gebelik testinin müspet olması, muayene ve ultrasonda karın içinde serbest kan saptanması yeterlidir. Dış gebelik; gebeliğin olması durumunda normal yerleşim olarak rahim içinde olması gereken gebeliğin sıklıkla fallop tüpünde yerleşmesiyle burada gelişmesi sonucu normalin dışında bir gebelik durumunun olmasına verilen addır. Gebeliğin 4-5 haftalarında jinekolojik ultrasonografide rahim içinde gebelik kesesinin görülmesi gerekir. Eğer döllenmiş yumurta rahim dışında bir yere yerleşirse, kısa bir süre sonra iç kanama başlar. Döllenmiş yumurta, çeşitli nedenlerle rahim içine ulaşamayabilir. Rahme ve fallop tüplere zarara ve skarlaşmaya neden olan durumlar ( Pelvik İnflamatuar Hastalık ) cinsel yolla bulaşan hastalılardan oluşabilir.

Dış gebelik meydana geldikten sonra embriyonun (bebeğin) tekrar rahme transferi ne yazık ki mümkün değildir. Spiral kullanan bir kadının gebe kalma şansı çok düşüktür ve gebe kalırsa da normalden çok dış gebelik olma olasılığı daha yüksektir. Normalde insan spermi ile yumurtası kadının tüplerinde karşılaşıp döllenme oluşur. Bu nedenle erken tanı çoğunlukla mümkün olmamaktadır ve hasta karın ağrısı, karın içi kanama gibi belirtilerle başvurduğunda yapılan ameliyat sırasında farkedilmektedir. Daha öncede de belirtildiği gibi “hamilelik döneminde annenin dişlerinden kalsiyum çekildiği ve bu nedenle her bebeğin anneye bir diş kaybettireceği” inancı kesinlikle doğru değildir. Hamilelik testinin uygulandığı zaman zarfında, ultrasonda hamilelik gözlenmez. Hastaya dış gebelik tanısı konulduğu zaman gebeliğin nerede olduğuna bakılması gerektiğini söyleyen Yrd. Dış gebeliğin riskleri elbette normal gebelikten daha fazladır. Yapılan araştırmalara göre her 100 gebelikten 1 yahut 2’si dış gebeliktir ve eğer zamanında müdahale olmazsa hayati risk oluşturabilir. Bunların yanı sıra içeriğinde progesteron bulunan cilt altı implantları veya spirallerin kullanılması dış gebelik ihtimalini yükselten faktörlerden bazılarıdır. Ancak normal gebelikteki adet gecikmesinin yanı sıra koyu kahverengi kanamalar bir süre devam eder. Bu tip kanamalar sık sık durup, tekrar başlayabilir.

Sorunları bir süre sonra hastada yaşanmaya başlayabilir. Bundan dolayı gebe kalındıktan sonra ultrason ile yapılacak olan gözlem çok önemlidir. Bu durumda hastaya verilen destek ve tekrar hamile kalabileceğinin anlatılması son derece önemlidir. Günlük ağız ve diş bakımının aksatılmadan yapılması oldukça önemlidir. Gebelik sürecinde bebeğin diş gelişimi ise gebeliğin 6. Haftasında başlamaktadır. Beklenen seviyeden düşük seviyeler gebeliğin normal olmadığını saptayabilir. Günümüzde dış gebeliğin tedavisi konusunda önemli geliş­meler olmuştur. Dış gebeliklerin tedavisi için ne gibi cerrahi girişimler vardır? O dönem evrenin benim hamile kalmamam için herşeyi yaptığına inanmaya başlamıştım. Yapılan kan testlerinde hamile olmayan bayanlarda bu B-HCG hormonu sıfır ya da sıfıra yakındır. B-HCG değeri 1000 IU/L değerinin altında olup, kendiliğinden düşen dış gebelik olguları yakın izlem şartıyla sadece takip edilebilirler. Dış gebelik ile yaş arasındaki bağlantıya bakarsak ; ilerleyen yaş ile beraber tüplerin hareketliliğinde azalmalar görürüz. Böylece vaka dış gebelik değilse bile cenine zarar verilmemiş olur. Daha sonraki cinsel temaslar gebelik oluşturmazlar, ancak sperm kadın vucudunda bazen bir hafta bile dölleme yeteneğini korur.